IZVEŠTAJ O FLORI I HERPETOFAUNI KANJONA BOGUTOVSKI POTOK

Share on Facebook

Nakon poslednjeg prolaska kanjona Bogutovski potok imamo skraćeni biološki izveštaj za širi auditorijum koji opisuje floru i faunu sa ove predivne lokacije. Zahvaljujući Brani i Predragu Panteliću možete da uživate u fotografijama i tehnički drugačijem opisu netaknute prirode koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Vipera ammodytes - poskok

Pri prilasku kanjonu i u samom kanjonu primećeno je 2 vrste biljaka od interesa, 5 primeraka vrste Dactylorhiza saccifera iz familije Orchidaceae, kao i 15 primeraka vrste Lilium martagon, zakonom zaštićena vrsta iz familije Liliaceae, danas često gajena hortikulturna vrsta, međutim, relativno retka u prirodi.

Lilium martagon i Dactylorhiza saccifera

Pronađena je samo jedna vrsta vodozemaca, Rana Graeca iz porodice Ranidae, u narodu poznata kao grčka žaba koja se može naći samo na Balkanskom poluostrvu i delovima Turske. Brojnost ove vrste u kanjonu je vrlo velika, prilikom prolaska primećeno je preko 60 primeraka kao i veliki broj punoglavaca.

Rana Graeca

U kanjonu su, takođe, pronađene i 2 vrste zmija, 2 primerka vrste Natrix tessellata iz porodice Colubridae, kao i jedan mladi (najverovatnije star jednu godinu) mužjak vrste Vipera ammodytes, poskok, iz porodice Viperidae.

Kanjon svakako predstavlja vrlo bogat lokalitet, zbog ograničenog vremena provedenog u kanjonu ovaj izveštaj predstavlja samo grubi prikaz biološke raznovrsnosti i dalja istraživanja mogu doneti vrlo zanimljive rezultate.

Tekst i fotografije: Brana i Predrag Pantelić

Share on Facebook
Share on Facebook

Sve fotografije, tekstovi i materijali sadržani na ovom sajtu su zaštićeni međunarodnim zakonom o autorskim pravima i ne smeju se reprodukovati, distribuirati i postavljati na drugim sajtovima bez prethodne pisane dozvole vlasnika. Predrag Vučković kao fotograf i Extreme Canyoning Team su vlasnici i autori svih materijala sadržanih na ovom sajtu (sa izuzetkom materijala saradnika).