CANYON BRUSNICA IN X-SPORTS & OUTDOOR MAGAZINE

Share on Facebook

Great article with high quality photographs in latest issue of X-Sports, specialized magazine for extreme and other similar sports, or better yet for all activities under the common name of Outdoor sports. Magazine promotes and covers all adventure activities and other things from everyday life that we call challenge, adventure and action. Moreover, another important task is impact on its readers to have active and healthy lifestyle. In the shadow of soccer, handball, basketball... nature sports are still experiencing huge expansion.

In the realm of the bears and chamois - Canyon Brusnica

This canyon is located on the mountain Zvijezda as a part of the Tara mountains and Tara National Park. River Brusnica is formed of rivers Omar and Galinska reka and flows into the Perucac lake located 24 kilometers after the dam on river Drina which is natural border between Serbia and Bosnia and Herzegovina. Brusnica can easily be reached from the cross of Predovo to which an asphalt road leads from the dam, and later up the canyon of Derventa. Down the macadam road from cross of Predovo  after one mile you will reach the last houses and viewpoint Omar Rid from where the flow of Galinska reka is easily seen on the right and Omar on the left, as well as magnificent canyon of Brusnica. Reaching the canyon is possible in two ways. First is from Omar wellspring, which is more difficult and more attractive and the second way is through Galinska river.

Za rezervat Zvijezde može se sa sigurnošću reći da predstavlja nešto najprirodnije i najdivljije što Srbija može da ponudi. Pri samom dolasku na ovo posebno mesto, neretko ćete biti u situaciji da vam neka divljač pretrčava put dok se noću konstantno čuju raznoliki životinjski zvuci iz šume, uglavnom od ptica ili prenamnoženih lisica. Predov krst je poslednja tačka do koje dolazi asfalt posle čega postoje samo šumski makadamski putevi. U velikom području od nekoliko hiljada hektara, najveći deo je pod šumom i to uglavnom mešovitom gde dominiraju smrče, jele i bukve, a specifičnost u odnosu na druge planine predstavlja veliki broj reliktnih i endemičnih šumskih vrsta i zajednica. Posebnu vrednost i značaj ima Pančićeva omorika koja je u kanjonima koji pripadaju srednjem toku Drine uspela da preživi zadnje ledeno doba. Nama su svakako najinteresantniji bili borići koju rastu na najneverovatnijim mestima strmih litica, odnosno izdvojeni u stenama i izraženim grebenima. U ovom području najveća ja populacija mrkog medveda u Srbiji, a i širem regionu i procenjuje se da ih ima oko 50, dok je divokoza preko 200. Stalnih stanovnika ima oko 20.

U kanjon smo ušli sa Omarskih vrela i nivo vode u početku je bio slab ali zadovoljavajući. U prvom kontaktu sa vodom, tok je bio dosta blatnjav i neobičan, kroz šumu sa puno oborenih stabala i mahovine. Vrlo brzo smo stigli do ušća sa Galinskom rekom koja je bila, na našu žalost, skroz suva i bez površinskog vodenog toka. Prolazak kroz kanjon se nastavio u sličnom maniru, sa dosta provlačenja i preskakanja palih stabala i drveća kojih je bilo sve više. Korito je posle ušća postajalo drastično izraženije, sa krupnim stenjem i kamenjem dok su se litice kanjona isticale u svojoj neobičnoj lepoti i raznolikosti. Nismo morali puno da koristimo tehničku opremu kao i naporan rad sa užetom tako da smo imali i više nego dovoljno vremena da razgledamo okolinu sa svih strana. Vodeni tok je postajao sve oskudniji sa prepuno pastrmki od kojih smo probno uhvatili jednu i vratili u vodu. Trudili smo se da budemo što je moguće tiši da ne bi uplašili neku krupniju divljač dok pije vodu u Brusnici. Tome u prilog, nije nam išlo na ruku to što je ubrzo vodeni tok postao potpuno suv, tako da nije bilo huka reke i svaki korak ili pad kamena se daleko čuo. Ipak, u jednom trenutku smo ugledali na kratko jednu divokozu koja je ustrčala uz šipar iznad nas, a nedugo zatim iznad nas obrušila nekoliko dobrih komada kamenja koje se poput loptice u fliperu odbijalo od stene i veoma blizu palo pored nas. To je svakako bilo opasno i nepredvidljivo, na svu sreću završeno bez posledica po nas.

Nastavili smo dalje i kanjon je često menjao širinu od preširokog do preuskog i zatvorenog dela. Na momente, na uskim delovima bi se pojavila stajaća voda, a na jednom takvom mestu smo videli sveže tragove medveda i grebanja kandžama po oblom blatnjavom kamenju u blizini vode. Kanjon se ne ističe po vertikalama, ali zato sigurno po dužini da, kao i sa zaglavljenim stablima i okamenjenim drvećem obraslim u mahovini na najneverovatnijim mestima. Na mnogim delovima kanjona voda je nanela otpala stabla od kojih se formirala brana sa zaglavljenim šljunkom i kamenjem između, baš kao iz nekog dokumentarnog filma sa dabrovima. Pratili smo povremeno nadmorsku visinu na kojoj se nalazimo i jednim ustaljenim tempom se približavali nivou Perućačkog jezera gde nas je po ranijem dogovoru čekao čamac.
Na nekoliko mesta smo pronalazili potpuno crno i glatko kamenje potpuno isto kao da je vulkanskog porekla, a jedan manji kamen poput jajeta smo poneli kao suvenir. Pred sam kraj kanjona na desnoj strani je uklesano nekoliko slova glagoljice dok je leva strana, koja se geografski nalazi u Bosni, na momente skoro potpuno prekrivena mahovinom.
Evakuacija iz kanjona je jedino moguća uz pomoć logistike i čamca. Brzo smo se presvukli u suva odela i u sumrak uputili u vožnju dužu od 20 km ka brani. Imali smo sreću dok smo bili na č amcu da jasno posmatramo meteor koji pada. Drina ostaje kriva, a mi srećni i zadovoljni.
Zahvaljujemo se nacionalnom parku „Tara” u velikoj podršci kako bi zajedno kroz naše materijale i fotografije „Extreme Canyoning” tima predstavili ono najlepše što Srbija pruža.

Tekst: Miloš Radević / extremecanyoning.com
Foto: Predrag Vučković / extremecanyoning.com

All photographs, texts and materials contained on this site are protected by international copyright law and may not be reproduced, distributed and installed on other sites without the prior written agreement of the owner. Predrag Vuckovic as a photographer and Extreme Canyoning Team are proud owners and authors of all materials contained on this site (with the exception of material from our associates).