Bogutovski potok - uvek drugačiji od ostalih

Share on Facebook

Reč potok označava manji vodeni tok. U skladu sa tim nazivom ne bi trebalo očekivati ništa spektakularno od kanjona kroz koji protiče jedan običan potok. Istina se nalazi na suprotnoj strani od ovakvog načina razmišljanja. Reka Morača spušta se strmo iz područja visokih planina u niske predele primajući usput više pritoka sa znatnom količinom vode. Taj prelaz iz glinovito-peskovite sredine u krečnjačko-dolomitske slojeve nalazi se kod mesta Andrijevo ispod ušća reke Sjevernice u Moraču. Od ulaska reke u krečnjački sastav tla nastaje i kanjon reke Morače poznat pod imenom Platije. Bogutovski potok kao desna pritoka uliva se u Moraču u delu koji je sačinjen od krečnjaka.
Magistralnim putem od Kolašina ka Podgorici, posle manastira Morača nailazi se na skretanje za mesto Trmanje (izmedju 14. i 13. tunela). Uskom putem na kome se asfalt nalazi u tragovima prelazi se mostić i kreće uzbrdo. Nakon 3-4 km vide se kuće sa desne strane koje pripadaju zaseoku Vujići. Sa leve strane na krivini nalazi se proširenje na kome mogu da se ostave kola jer odatele na dalje mora se ići pešice. Opremanje i doručak, a onda strmim makadamskim putem sa leve strane ka kući dobronamerne bakice pored koje nije moguće proći bez posluženja medom i rakijom. Ako pitate bakicu da vam pokaže kojim pravcem ispod njene kuće i šljivika treba proći do zarasle staze najlakše će te naći ulaz u kanjom. Stazom u desno pa nakon pedesetak metara kroz žbunje skreće se levo i nizbrdo ka srušenoj vodenici koja stoji na samom početku kanjona.
Prvi metri kanjona deluju razočaravajuće. Mala količina vode, stazica kojom je moguće proći pored korita i velikih stena koje leže u njemu kao i nepun kilometar udaljenost do tačke u kojoj se završava ni u kom slučaju ne obećavaju neku veću avanturu. Srećom ovo je još jedna zamka prirode u koju treba da budu uhvaćini naivni. Ona stara vodenica svedoči da su do nje ljudi nekada dolazili donoseći džakove na svojim ili ledjima stoke pa samim tim i prilaz je morao biti pristupačan. Dolaskom na prvu vertikalu otvara se sledeća stranica knjige u kojoj nastaje čarolija pretvarajući korzo u avantura park. Koristeći prirodno sidirište u obliku jedne bukve koja raste iz pukotine u steni klizimo niz uže savladjujući prvih 20-ak metara vertikalne visinske razlike. Mahovina kojom je kanjon obrastao izaziva impresiju koja ne bledi sve do samog izlaska. Tepih od mahovine i izuzetno klizave stene sigurno su dve ključne karakteristike Bogutovskog potoka. Prvu je moguće videti i na fotografijama, ali za drugu ne postoji virtuelna stvranosti, mora se doživeti u neposrednom kontaktu. Terase i vodopadi od krečnjaka više liče na pećinske ukrase nego na izanadzemaljke oblike. Stvarani u mikronskim slojevima hiljadama godina na prvi pogled izgledaju kao da su nekim ledenim dahom smrznuti u deliću sekunde. Zbog krečnjaka kroz koji protiče, voda se pojavljuje i nestaje u vrlo nepravilnim intervalima. Generalno, gornja polovina kanjona siromašnija je vodom. Spuštajući se niže količina vode drastično se povećava obrazujući vodoskoke i duboke virove. Isti princip može se primeniti na širinu kanjona. Što se ulazi dublje u kanjon litice su sve strmije, a širina sve manja. Tom pravilu prkosi velika dvorana koja je na dnu šira od deset metara dok se na vrhu nebo jedva vidi kroz pukotinu koju obrazuju suprotne litice na nekim mestima se čak dodirujući. Zbog male dužine i velike visinske razlike Bogutovski potok je više tehnički nego pešački kanjon. Dok smotate užad već je na redu sledeća vertikala.
Logor se može postaviti odmah nakon skretanja sa magistralnog puta i prelaska mosta sa leve strane gde postoji slepi put ili višlje odakle se peške kreće ka ulasku u kanjon. Kanjon je vrlo pristupačan jer od puta do ulaza ima manje od kilometar, a izlaz se nalazi na samom asfaltu. Organizacija najviše zavisi od broja vozila kojim raspolažete. Ako imate dva (ili više) vozila onda je najbolje jedno parkirati pored magistralnog puta na proširenje posle mosta ispod koga se uliva Bogutovski Potok u Moraču da bi nakon izlaska iz kanjona mogli da njime odete po drugo koje ste ostavili na ulazu. Ako imate samo jedno vozilo onda izaberite da li će neko da ga spusti i pešeke se vrati nekoliko kilometara uzbrdo ili će nakon prolaska kroz kanjon opet taj neko umoran i mokar da ode istih tih nekoliko kilometara po auto koji je ostao na brdu.

Celokupnu galeriju kanjona Bogutovski potok pogledajte ovde.

Share on Facebook
Share on Facebook

Sve fotografije, tekstovi i materijali sadržani na ovom sajtu su zaštićeni međunarodnim zakonom o autorskim pravima i ne smeju se reprodukovati, distribuirati i postavljati na drugim sajtovima bez prethodne pisane dozvole vlasnika. Predrag Vučković kao fotograf i Extreme Canyoning Team su vlasnici i autori svih materijala sadržanih na ovom sajtu (sa izuzetkom materijala saradnika).